Culturile intercalate în Plantaţiile de nuci (Partea I)

Doriți să plantați o cultură intercalată între rândurile de nuci din livada dumneavoastră? Vă oferim ghidul complet al culturilor intercalate în plantațiile de nuci.

Culturile intercalate pot aduce multe beneficii unei plantaţii de nuci şi s-a observat o creştere a plantării unei culturi intercalate printre rândurile de nuci în ultimii ani.

Plantarea unei culturi intercalate într-o plantaţie de nuci vine cu câteva provocări unice.

Acestea includ timpul scurt dintre recoltare şi căderea frunzelor de nuci, un strat mare de frunze în livadă care ar putea încetini germniarea şi creşterea culturilor intercalate, cantitatea mică de lumină care ajunge la culturile intercalate în livezile mature de nuc şi nevoia de a avea o livadă curată la recoltare.

În ciuda acestor dificultăţi mulţi proprietari de livezi de nuc au înfiinţat culturi intercalate de succes şi productive şi şi-au dat seama de beneficiile aduse de culturile intercalate.

Ce este o cultură intercalată într-o livadă de nuci?

O cultură intercalată este o cultură din care nu intenţionăm să scoatem un profit, semănată printre rândurile de nuci şi, în unele situaţii, printre nucii din cadrul rândului.

Culturile intercalate pot fi anuale, care germinează şi mor într-un sezon, sau perene, care pot fi recoltate timp de mai mulţi ani.

Pot fi plantate atât legume cât şi plante pentru furaje, atât anuale cât şi perene, în funcţie de specii şi de managementul livezii.

Iarba şi buruienile pot de asemenea să fie lăsate să crească şi să fie „administrate” ca o cultură intercalată. Aceste buruieni, denumite şi „vegetaţie rezidentă” produc de obicei mai puţină biomasă (materie organică) decât culturile intercalate înfiinţate de noi.

De ce ar trebui să plantez o cultură intercalată în livada de nuci?

Motivul principal pentru care plantăm o cultură intercalată într-o plantaţie de nuci este îmbunătăţirea calităţii solului prin adăugarea de materie organică şi azot (în cazul legumelor).

Alte avantaje ale culturilor intercalate:

 • îmbunătăţesc şi accesul în livadă în timpul iernii şi primăverii, prin înlăturarea excesului de apă din sol şi prin asigurarea unei suprafeţe mai ferme pentru utilajele folosite în livada de nuci.
 • îmbunătăţesc puterea de pătrundere a apei în sol prin crearea de canale şi fărâmiţarea solului.
 • extrag azotul (când cultura intercalată include legume) din atmosferă şi îl transferă în sol într-o formă de care nucii pot beneficia. Acest azot „fixat în sol” este folosit de nuci, reducând cantitatea necesară de azot comercial.
 • reduc deplasarea apei din irigaţii şi apei de ploaie către exteriorul livezii precum şi ieşirea pesticidelor şi nitrogenului din livadă.
 • reduc speciile nedorite de buruieni prin umbrirea lor şi concurând cu buruienile pentru apă. Şi buruienile de vară pot fi suprimate dacă permitem culturii intercalate să persiste.
 • reduc eroziunea solului pe teren deluros şi în zonele inundabile.
 • protejează suprafaţa solului împotriva impactului stropitorilor şi a picăturilor de ploaie precum şi împotriva altor forţe „compactoare” cum ar fi traficul utilajelor.
 • extrag azotul rămas după fertilizare şi îl transformă în forme organice stabile care sunt conservate mai uşor pentru a fi folosite mai târziu de nuci.
 • reduc praful prin îmbunătăţirea structurii solului şi minimizarea expunerii solului la vânt. Controlul prafului minimizează infestările livezii de nuci cu acarieni.
 • pot creşte numărul de insecte utile, cu toate că nu există studii care să ateste acest lucru.

Ce provocări voi întâlni dacă plantez o cultură intercalată în livada de nuci?

Apa. Culturile intercalate folosesc apă şi vor duce la creşterea necesarului de apă pentru livada de nuci.

Primăvara culturile intercalate pot consuma umezeala din sol rămasă în urma precipitaţiilor de iarnă, umeazeală care ar fi disponibilă nucilor.

O cultură intercalată tipică de 5600 kg/ha (pentru furaje) consumă aproximativ 680 de metri cubi de apă în plus.

O cultură perenă de gazon concurează cu nucii pentru apă pe întreaga durată a sezonului.

O cultură matură de nuci cu o cultură intercalată de trifoi, de exemplu, poate folosi cu 10% – 30% mai multă apă decât o cultură de nuci cu terenul „la negru”.

În acelaşi timp culturile intercalate contribuie deseori la capacitatea solului de a reţine apă.

Riscul de îngheţ. O suprafaţă de livadă de nuci curată, goală şi umedă (cu solul „la negru) absoarbe căldură în timpul zilei şi o eliberează noaptea, crescând temperatura aerului cu 1,6-2,2 grade Celsius. O cultură care e prezentă în livadă şi iarna reduce absorbţia căldurii în timpul zilei, crescând risucl de îngheţ după ce nucii înmuguresc în timpul primăverii. Tunderea (secerarea) culturii intercalate înaintea unui îngheţ prognozat poate reduce acest risc.

Conflict cu igiena livezii. Eforturile de a dezvolta o cultură intercalată bună pot să împiedice curăţenia de primăvară (măturarea nucilor putrede şi a altor materii organice de pe sol) care are rolul de a îndepărta corpurile care ar putea adăposti dăunători.

Împiedicarea activităţilor de tăiere şi curăţenie în livadă. Este dificil sau chiar imposibil să înlăturăm crengile căzute sau crengile uscate după intrarea în vegetaţie a unei culturi intercalate (primăvara). Dacă inteţionaţi să înfiinţaţi o cultură intercalată trebuie să curăţaţi livada în sezonul de toamnă înainte de însămânţarea culturii intercalate. Alternativ, puteţi înfiinţa culturi intercalate doar în anii în care nu planificaţi operaţiuni de curăţenie în livadă.

Creşterea numărului de rozătoare. Rozătoarele se hrănesc cu rădăcinile plantelor din culturile intercalate, prin urmare aceste culturi pot creşte problemele cu rozătoarele în livezile de nuc. De asemenea, culturile intercalate ascund muşuroaiele care pot indica prezenţa cârtiţelor în livadă.

Găzduirea viermilor. Culturile intercalate pot modifica dinamica a trei viermi paraziţi care atacă livezile de nuc: viermele inelar (Mesocriconema xenoplax), viermele rotund (Meloidogyne species) şi viermele rădăcinilor (Pratylenchus vulnus). Deşi s-a dovedit experimental că unele culturi intercalate pot reduce populaţiile de viermi, este îngrijorător riscul de a transforma culturile intercalate în gazde pentru aceşti viermi şi creşterea populaţiilor de viermi în culturile de nuci.

Viermii inelari şi rotunzi au o gamă largă de gazde care includ multe buruieni şi plante folosite pentru culturi intercalate. Aceşti viermi ajung de obicei la un număr care dăunează livezilor de nuci doar în solurile nisipoase.

Pentru că viermii sunt mai puţin activi iarna şi primăvara, când temperaturile sunt scăzute, culturi de vreme rece pot fi folosite pe aceste soluri, fără a creşte populaţiile de viermi inelari şi rotunzi.

Cosiţi aceste culturi în mijlocul lunii mai când temperaturile sunt favorabile viermilor.

Pratylenchus vulnus este viermele care creează cele mai multe probleme cultivatorilor de nuc. Pentru că gazdele acestor viermi se limitează doar la pomi şi viţă de vie, majoritatea culturilor intercalate pot fi plantate fără riscul creşterii populaţiei de astfel de viermi.

Cerealele şi legumele găzduiesc alte specii de Pratylenchus, cum ar fi P. Penetrans şi P. Neglectus, dar aceste specii nu sunt dăunătoare pentru rădăcinile nucilor.

Cum aleg o cultură intercalată pentru livada mea de nuci

Tipuri de culturi intercalate în plantaţiile de nuci.

Trei sisteme de culturi au fost intercalate cu succes în livezile de nuc:

 • culturi tip „îngrăsământ”, de iarnă – constau de obicei dintr-o mixtură de cereale de cultură mare (ovăz şi orz) şi legume fixatoare de azot (măzăriche, mazăre, fasole), plantate în fiecare toamnă şi arate în fiecare primăvară (nu se recoltează, se ară terenul).
 • legume replantate anual (măzăriche, trifoi) sau ierburi, plantate iniţial toamna şi lucrate primăvara şi vara pentru a permite culturii intercalate să se reînsemânţeze natural.
 • culturi perene, conţine ierburi (perene) şi/sau legume (trifoi alb), plantate de toamna până primăvara şi tunse pentru a asigura o acoperire a terenului pe toată durata anului.

Cele trei tipuri de sisteme de culturi intercalate au o gamă largă de beneficii şi dezavantaje care pot fi luate în considerare, în funcţie de specificul livezii dumneavoastră de nuc.

Un alt sistem de cultură intercalată se foloseşte în livezile tinere de nuc – constă într-o cultură de plante iubitoare de căldură (hriscă, fasole pestriţă sau iarbă de sudan) care se plantează primăvara. Aceste culturi ajută să crească materia organică din sol şi îmbunătăţesc fărâmiţarea solului şi capacitatea solului de a reţine apa.

Fasolea pestriţă ajută şi la fixarea azotului din atmosferă în sol. Aceste beneficii sunt în mod special de mare ajutor în livezile de nuc înfiinţate în soluri nisipoase cu materie organică puţină.

Pe de altă parte, din cauză că acest sistem de cultură este crescut primăvara şi vara, contribuie la creşterea cheltuielilor cu irigaţiile şi pot duce la creşterea populaţiei de viermi din livada de nuci.

Beneficii şi potenţiale probleme, în funcţie de tipul de cultură alternativă

XX – beneficiu considerabil

X – beneficiu mediu

XX problemă mare

X problemă medie

N  – nu are influenţă

Beneficii Cultură de iarnă (îngrăsământ) Legume replantate anual Culturi perene
adaugă materie organică în sol  XX  X
creşte activitatea microbiologică din sol  XX  X X
capturează/fixează azotul din aer

XX

(legume)

X

(legume)

X

(legume)

îmbunătăţeşte infiltrarea apei XX XX  XX 
reduce pierderea de apă şi alunecarea solului  X XX 
reduce praful  X  X  X
reduce compactarea solului  X  X  X
suprimă buruienile  XX  XX  XX
reduce umezeala excesivă din sol (primăvară)  XX  X XX 
îmbunătăţeşte accesul în livada de nuci în timpul iernii  XX  XX  XX
Potenţiale probleme Cultură de iarnă (îngrăsământ) Legume replantate anual Culturi perene
creşte necesarul de apă  X  X  XX
poate mări efectul îngheţurilor de primăvară XX  X  X
intereferează cu curăţenia din livadă  X  X  X
favorizează rozătoarele  X  X  X
intereferează cu tăierile din livadă şi cu înlăturarea crengilor rupte  XX  X  N
creşte populaţia de viermi  N  N

XX

(inelari şi circulari, unde există)

 

În partea a 2-a a acestui ghid vă vom prezenta:

 • ce factori afectează alegerea unei culturi intercalate pentru livada de nuci.
 • când și cum plantăm o cultură intercalată în livada de nuci.
 • cum administrăm cultura intercalată.
 • culturile intercalate ca sursă de azot.
 • care sunt costurile unei culturi intercalate în livada de nuci.
 • amestecuri sugerate pentru culturile intercalate în livada de nuci.

Pentru a fi siguri că nu ratați articolul următor puteți să ne urmăriți pe Facebook.